Regulament

Regulament de organizare și participare 

Beiuș Running Day 2023 

1. GENERALITĂȚI

1.1. Acest regulament se aplică participanților la evenimentul Beius Running Day. 

1.2. Organizatorul evenimentului este CS BIHORUL BEIUȘ cu sprijinul Primăriei Municipiului Beiuș. 

1.3. Probele din cadrul evenimentului Beius Running Day  sunt deschise tuturor doritorilor, respectând condițiile impuse de organizator. 

1.4. Înscrierea participanților se face prin înregistrare online pe site-ul Beius Running Day (beiusrunningday.ro) – prin achiziția unui bilet de participare pentru proba dorită. Biletele sunt nominale așadar acestea nu pot fi achiziționate pentru grupuri. Biletele se vor achiziționa individual pentru fiecare participant.  

1.5. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant: 

 • declară că acceptă și înțelege termenii și condițiile de participare la evenimentul Beius Running Day, precum și regulamentul competițional. 
 • declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către C.S. BIHORUL BEIUȘ a datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește prelucrarea imaginilor fotografice și/sau video folosite în materialele de promovare ale evenimentului în care acesta a apărut. 
 • declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit condițiilor din prezentul Regulament. 

1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea și participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant; 

1.7. Competiția se desfășoară în data de 05.08.2023, în localitatea Beiuș din județul Bihor. 

1.8. Pentru cursele de 10 km și de 21 km, înscrierile se fac exclusiv online până în data de 28.07.2023 inclusiv. Nu se accepta înscrieri ulterior acestei date la aceste curse.  Pentru crosul popular și cursa copiilor înscrierile se pot face până cel târziu în data de 05.08.2023 ora 08:30. 

1.9. Schimbarea probei sau retragerea participanților înscriși: 

 • Schimbarea probei se poate face până cel târziu în data de 28.07.2023 inclusiv. Ulterior acestei date nu se mai acceptă schimbarea probei la care un participant este înscris. 
 • Renunțarea la cursa la care participantul a fost înscris se poate face în scris, prin mail comunicat organizatorului la adresa de mail a acestuia, până la data de 28.07.2023 inclusiv, caz în care participantul va beneficia și de rambursarea sumei plătite ca taxă de înscriere. În cazul renunțării, ulterior datei de 28.07.2023 nu va beneficia de rambursarea taxei în cazul în care a achitat-o. 
 • în cazul schimbării ulterioare plății participării la cursa de 21 km, de la cursa de 21 km la cursa de 10 km, diferența de taxă nu se va restitui. 
 • în cazul schimbării ulterioare plății participării la cursa de 10 km, de la cursa de 10 km la cea de 21 km, diferența de taxă se va achita numerar la ridicarea kitului de participare. 

1.10. La eveniment pot participa și persoanele invitate de către organizatori care, dacă sunt în postura de invitați concurenți, vor fi scutite de plata taxei de înscriere. Lista invitaților o stabilește organizatorul. Invitații care concurează beneficiază de kit de participare, iar cei neconcurenți beneficiază de tricoul oficial. 

1.11. Organizatorul va înmâna tricoul oficial și sponsorilor competiției și voluntarilor, iar în limita stocului disponibil și altor persoane care și-au adus contribuția la organizarea competiției. 

1.12. Organizatorul va asigura participanților la probele competitive de semi maraton și cros 10 km, în limita disponibilităților, gustări post-eveniment la locul de start, care pot consta în snack-uri, fructe, aperitive gătite, etc. , din sumele alocate clubului în acest sens. 

2. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la evenimentul Beius Running Day se face pe proprie răspundere, în deplină cunoștință a capacității persoanei de a participa la eveniment, a stării sale de sănătate fizică și mentală. 

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere că este aptă medical și își asumă faptul că datele completate sunt complete și reale. 

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea pentru caracterul real al datelor completate și totodată își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment. 

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la evenimentul Beius Running Day 

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică sau nu, pe parcursul său și zone deschise traficului rutier. 

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranță, cum este evenimentul Beius Running Day, astfel încât organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenții ale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției. 

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situația în care ar surveni pe parcursul competiției evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată și declară că renunță la orice pretenție în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta. 

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament. 

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii și personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului. 

2.10. Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive. 

2.11. Participanții au obligația de a asculta și de a respecta indicațiile/instrucțiunile organizatorului și ale personalului de concurs. 

2.12. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție. 

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenții ale participanților, tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției. 

2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică și tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicațiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la eveniment și își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;  

3. TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Taxa de participare este de 90 lei/persoana pentru proba de 10 km și 110 lei pentru proba de 21 km și se va plăti la înscriere. Pentru celelalte probe nu se percepe taxa de înscriere! Validarea înscrierii se va face doar după confirmarea încasării taxei de către organizator. Persoanele înscrise a căror plată nu a putut fi validată nu se vor considera înscrise. 

Actualizarea listelor nominale a participanților se va efectua săptămânal.  

3.2. Înregistrările online se deschid la data și ora prevăzută de organizator pe site-ul evenimentului Beius Running Day (beiusrunningday.ro). 

4. PACHETUL DE CONCURS ȘI PROGRAMUL OFICIAL

4.1. Kit-ul de concurs pentru probe cuprinde tricoul oficial, numărul de concurs, cipul de cronometrare.Acestea vor fi împărțite de către organizatorii competiției. 

4.2. La ridicarea kitului de concurs, participanții vor prezenta obligatoriu declarația de la capitolul 2 completată integral și semnată. Pentru concurenții care nu se prezintă pentru ridicarea kiturilor, nu se prezintă la start, kiturile nu se vor trimite acestora. 

4.3. Ridicarea kiturilor de concurs, pentru cursele de 10 km și 21 km, se va putea face din incinta Liceului Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuș începând cu data de 04.08.2023 astfel: 

 • în data de 04.08.2023 de la ora 16:00 la ora 22:00 
 • în data de 05.08.2023 de la ora 06:30 la ora 08:00 doar pentru persoane din altă localitate decât Beiuș sau zona teritorială a depresiunii Beiușului. 

4.4. În cazul în care locația de ridicare a kiturilor se va modifica, acest lucru va fi anunțat de către organizatori în timp util pe site-ul beiusrunningday.ro precum și în social media.  

4.5. Înscrierile pentru crosul popular și cursa copiilor, competiții scutite de taxă, se pot face și în data de 04.08.2023 în intervalul orar 16:00 – 21:00 în aceiași locație cu cea pentru ridicarea kitului de concurs precum și în data de 05.08.2023 în intervalul orar 06:30 – 08:00 pentru crosul popular, iar pentru cursa copiilor în data de 05.08.2023 în intervalul orar 08:00 la 10:00. 

4.6. În data de 04.08.2023, în incinta Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” se organizează un pasta party pentru toți concurenții înscriși, în intervalul orar 18:00 – 20:00. 

Masa va fi susținută din sponsorizările primite. 

4.7. Startul curselor – în zona Liceului „Nicolae Bolcaș”: 

 • cursele de 10 km și 21 km – ora 08:30 
 • crosul popular 2 km – ora 08:35 
 • cursa copiilor – primul start la ora 10:30 

4.8. Gustări pentru toți participanții – de la ora 12:00, în parcul Liceului Pedagogic „Nicolae Bolcaș”. 

4.9. Ceremonia de decernare a premiilor va începe la ora 13:30 în parcul Liceului Pedagogic „Nicolae Bolcaș”. 

5. CATEGORII, CLASAMENT ȘI PREMII

5.1. Participanții se pot înscrie la următoarele probe: 

 • semi maraton – 21,0975 km 
 • cros - 10 km 
 • crosul popular – 2 km 
 • cursa copiilor – 4-6 ani (250m), 7-8 ani (400m), 9-10 ani (800m) si 11-13 ani (1000m) 

5.2. Se fac clasamente pentru probele de  semi maraton și 10 km (sunt considerate curse competitive), cros 2 km și cursa copiilor (considerate necompetitive) 

Clasamentul OPEN se va face pe timpul brut (GUN TIME) iar clasamentul pe categorii de vârstă se va face pe timpul net (calculat între momentul în care alergătorul trece pe sub poarta de start și cel în care încheie cursa). 

5.3. Se premiază primii 5 (cinci) clasați general la categoriile masculin și feminin de la probele semi maraton si crosul de 10 km, precum si primii 5 (cinci) clasați la categoriile de vârsta la ambele probe menționate mai sus. În cazul în care la una din categoriile de vârstă nu există minim 3 finaliști ai probei, atunci premiile nu se acordă. 

5.4. Se premiază primii 3 (trei) câștigători la categoriile masculin și feminin de la crosul de 2 km. 

5.5. Se premiază primii 3 (trei) câștigători (băieți și fete) la fiecare categorie de vârstă de la crosul copiilor. 

5.6. In stabilirea clasamentului la categoriile de vârstă se ține cont de data nașterii concurentului. 

5.7. Premiile  la evenimentul Beius Running Day vor consta în bani proveniți din taxa de participare și din sponsorizări precum și în produse provenite din  sponsorizări. 

5.8. Categorii de vârsta la proba semi maraton si cros 10 km  (18-34, 35-49, 50-59, +60, masculin si feminin) 

5.9. Toți participanții care trec linia de sosire la probele, semi maraton, crosul de 10 km, crosul de 2 km și crosul copiilor vor fi medaliați. 

5.10. ATENTIE! Validarea clasamentului se va face la terminarea evenimentului, după soluționarea contestațiilor și a cazurilor de forță majoră.  

5.11. Premiile sunt acordate în sumă brută, iar dacă legea o impune acestea se vor supune impozitului pe venit conform codului fiscal. Participanții care sunt declarați câștigători și beneficiază de premii vor furniza organizatorului toate detaliile bancare necesare virării sumelor reprezentând premiul în contul lor. Valoarea premiilor este stabilită astfel: 

Pentru cursele de 10 km și 21 km: 

   • Locul 1 – 1500 lei 
   • Locul 2 – 1200 lei 
   • Locul 3 – 1000 lei 
   • Locul 4 - 800 lei
   • Locul 5 - 500 lei

Premiile acordate pentru categorii de vârstă finaliștilor de la cursele de 10 km și 21 km sunt stabilite la următoarele valori: 

   • Locul 1 – 300 lei 
   • Locul 2 – 200 lei 
   • Locul 3 – 150 lei 

Pentru crosul popular și cursa copiilor premiile se acordă în bunuri provenite din sponsorizările primite, nu în bani. 

6. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs 

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului și trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predate la punctul de control unde se anunță retragerea din concurs. 

6.2 Cipul de cronometrare 

Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente. 

6.3. Startul 

Startul se va da la data de 05.08.2023, la ora 08:30. 

Locul zonei de start: Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, Beiuș. 

6.4. Retragerea din concurs/Abandonul 

a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue concursul are obligația de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs și va fi considerat retras.

b) Concurenții care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenți pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc și pot să îi depășească.

c) Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanțelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

d) În cazul abandonului, retragerii sau descalificării din cursă, taxa de participare nu se va restitui.

7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control. 

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați. 

8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare (de preferat pentru trail), ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziție de către organizator), iar dacă vremea va fi una cu intemperii și foita vânt/ploaie. 

9. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

9.1. Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la închiderea oficială a cursei. 

10. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiția dacă aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță. 

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs. 

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informațiilor afișate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința participanților cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informațiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informații privind programul cursei. 

10.4. Sunt de acord ca CS BIHORUL BEIUS sa procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoționale și de informare derulate de către CS Bihorul Beiuș, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de CS Bihorul Beiuș. 

11. TRASEU

11.1.Probele de semi maraton si cros 10 km se vor desfășura pe teren tip asfalt aproximativ 1,5 km (deschis traficului rutier), se va urca ușor 1 km, se va face dreapta  la intrarea in pădurea din Delani, după care se va alerga prin pădure {cărări}, se va ajunge pe o porțiune de pășune, intrare in alta pădure, unde participanții de la proba de semi maraton se vor despărți de cei de la crosul de 10 km,  revenind în final în zona de start 

11.2. Puncte de hidratare pentru semi maraton si cros 10 km: la km 5, 10, 15. 

11.3. Punct de hidratare si alimentare comune, pentru întreg evenimentul: In zona parcului din fața Liceului Pedagogic. 

11.4. Probele de cros popular si cursa copiilor se vor desfășura pe asfalt, pe străzile municipiului Beius, in zona parcului de lângă Liceul Pedagogic, identificate si marcate corespunzător, asigurate si de către voluntarii prezenți la eveniment. 

11.5. Toate traseele vor fi marcate prin benzi, săgeți și vor avea poziționați voluntari care să sprijine orientarea sportivilor, astfel încât orientarea participantului sa fie optimă. 

 

Participă la Beiuș Running Day Înscrie-te acum!

Connect cu noi