Regulament

1. GENERALITĂȚI

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul Beius Running Day.

1.2. Organizatorul evenimentului este CS BIHORUL BEIUS.

1.3. Probele din cadrul evenimentului Beius Running Day  sunt deschise tuturor doritorilor, respectând condițiile impuse de organizator.

1.4. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul Beius Running Day (beiusrunningday.ro)

1.5. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la evenimentul Beius Running Day, precum şi regulamentul competitional.

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către CS BIHORUL BEIUS a datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului.

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit conditiilor din prezentul Regulament.

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant;

1.7. Competiția se desfășoară în data de 12.06.2021.

1.8. Înscrierile online se fac până pe 31.05.2021, se accepta inscrieri si la fata locului, in ziua concursului, in functie de kit-urile disponibile.

2. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la evenimentul Beius Running Day se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la evenimentul Beius Running Day

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este evenimentul Beius Running Day, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.11. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.12. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenientşi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;

Declaratie pe propire raspundere – in scopul prevenirii si limitarii imbolnavirii cu Covid-19 - ANEXA 1

3. TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Taxa de participare este de 50 lei/persoana pentru proba de 10 km și proba de 21 km şi se va plati la ridicarea chitului de concurs. Pentru celelalte probe nu se percepe taxa de inscriere !

3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-ul evenimentului Beius Running Day (beiusrunningday.ro).

4. PACHETUL DE CONCURS

4.1. Kit-ul de concurs cuprinde tricoul oficial, numărul concurs, cipul de cronometrare.

5. CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Participanţii se pot înregistra la următoarele probe:

  • semimaraton – 21,0975 km
  • cros 10 km
  • crosul popular – 2 km
  • cursa copiilor – 4-6 ani (250m), 7-8 ani (400m), 9-10 ani (800m) si 11-13 ani (1000m)

5.2. Se fac clasamente pentru probele de  semimaraton și 10 km (sunt considerate curse competitive), cros 2 km și cursa copiilor (considerate necompetitive)

Clasamentul OPEN se va face pe timpul brut (GUN TIME) iar clasamentul pe categorii de vârstă se va face pe timpul net (calculat între momentul în care alergătorul trece pe sub poarta de start și cel în care încheie cursa).

5.3. Se premiază primii 3 clasaţi general la categoriile masculin și feminin de la probele semimaraton si crosul de 10 km, precum si primii 3 clasati la categoriile de varsta la ambele probe mentionate mai sus.

5.4. Se premiază primii 3 câștigători la categoriile masculin și feminin de la crosul de 2 km.

5.5. Se premiază primii 3 câștigători (băieți și fete) la fiecare categorie de vârstă de la crosul copiilor

5.7. In stabilirea clasamentului la categoriile de vârstă se ține cont de data si anul nașterii concurentului.

5.8. Premiile  la evenimentul Beius Running Day vor consta in bani si produse si vor fi anuntate in momentul definitivarii sponsorizarilor.

5.9. Categorii de varsta la proba semimaraton si cross 10 km  (18-34, 35-49, 50-59, +60, masculin si feminin)

5.10. Toti participanții care trec linia de sosire la probele, semimaraton, crosul de 10 km, crosul de 2 km și crosul copiilor vor fi premiați cu o medalie.

5.11. ATENTIE!

Validarea clasamentului se va face la terminarea evenimentului, după soluționarea contestațiilor și a cazurilor de forță majoră. 

6. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predate la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2 Cipul de cronometrare

Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente.

6.3. Startul

Startul se va da la data de 12.06.2021, la ora 09.30.

Locul zonei de start: Liceul Pedagogic, Beiuș.

6.4. Retragerea din concurs/Abandonul

a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.

c) Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare tip trail, ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator), foita vant/ploaie, in functie de vreme.

9. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

9.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficială a cursei.

10. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

10.4. Sunt de acord ca CS BIHORUL BEIUS sa procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţii şi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoţionale şi de informare derulate de către CS Bihorul Beiuș, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de CS Bihorul Beiuș.

11. TRASEU

11.1.Probele de semimaraton si cross 10 km se vor desfasura pe teren tip asfalt aproximativ 1,5 km {deschis traficului rutier}, se va urca usor 1 km, se va face dreapta  la intarea in padurea din Delani, dupa care se va alerga prin padure {carari}, se va ajunge pe o portiune de pasune, intrare in alta padure, unde participantii de la proba de semimaraton se vor desparti de cei de la crosul de 10 km,  revenind in final in zona de start

11.2. Puncte de hidratare pentru semimaraton si cross 10 km: la km 5, 10, 15.

11.3. Punct de hidratare si alimentare commune, pentru intreg evenimentul: In zona parcului din fata Liceului Pedagogic.

11.4. Probele de cross popular si cursa copiilor se vor desfasura pe asfalt, pe strazile municpiului Beius, in zona parcului de langa Liceul Pedagogic, identificate si marcate corespunzator, asigurate si de catre voluntarii prezenti la eveniment.

11.5 Toate traseele vor fi marcate prin benzi, sageti, voluntari, astfel incat orientarea participantului sa fie optima.

Participă la Beiuș Running Day Înscrie-te acum!

Connect cu noi